Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Acil ya da planlı her türlü cerrahi operasyon veya girişim geçirecek hastaların; operasyon öncesi değerlendirilmesini, operasyon sırasında ve sonrasındaki bakımını, kritik hastaların tanı ve sağaltımlarını, bu uygulamaları gerçekleştirecek hekim ve yardımcı sağlık personelinin eğitimini sağlayan, alanında yapılan tüm aktiviteleri destekleyen ve devamlılığını sağlayan klinik bir bilim dalıdır

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalının Uygulama Alanları:

  • Anestezi uygulanacak hastaların değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanması
  • Cerrahi, doğum, MR çekimi gibi tedavi edici ve tanısal girişimler sırasında hastalara sedasyon/anestezi uygulanması, ağrının giderilmesi ve yaşamsal fonksiyonların takibi
  • Kritik hasta yönetimi için yoğun bakım üniteleri kurulması ve travma hastalarının yönetiminin sağlanması
  • Operasyon sırasında ve kritik durumdaki hastada yaşamsal fonksiyonların izlenmesi ve restore edilmesi
  • Akut, kronik, kansere bağlı ve ağrılı sendromların tanı ve tedavisi
  • Kardiyopulmoner resusitasyonun öğretilmesi ve uygulanması
  • Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve solunum tedavi yöntemlerinin uygulanması
  • Anestezi ve yoğun bakım tedavisi ile ilgili medikal ve paramedikal personelin eğitilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Hasta bakımının iyileştirilmesini sağlamak, fizyolojik fonksiyonlar ve ilaç etkilerini değerlendirmek amacıyla klinik ve temel bilimler düzeyinde araştırma yapılması

Anestezi; Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı (Anestezist) tarafından uygulanan bir işlem olup, ameliyat öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan girişime tahammülünü, ameliyattan sonra süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamanın adıdır.  Genel, rejyonel ve lokal anestezi olarak üç şekilde uygulanır.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı; Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, bu dalda beş yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış, alanının teorik ve pratik tüm bilgileri ile donanmış, tekrar yaşama döndürme (resusitasyon) girişimlerini etkin bir şekilde yapabilen, ameliyat sonrası hasta bakımında yetkin, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen, bu bilgi ve becerisi ile hastanın ameliyat sürecini güvenle geçirmesine ve sağlığına kavuşmasına olanak sağlayan kişidir.

Anestezi, kelime anlamı olarak “hissizlik, duyusuzluk” demektir.  Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir.  Ancak güvenle ameliyat olabilmeniz için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir.  Ameliyat sırasında, solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevleriniz de kontrol altında tutulmaktadır.  Bu nedenle anestezi uzmanı sizin her bakımdan koruyucunuzdur.

Ameliyatlar yaklaşık 150 yıldır anestezi ile yapılmaktadır ve ameliyat tekniklerinin gelişmesi anesteziyolojideki gelişmeler ile birlikte olmuştur.

Anestezi doktoru ameliyat öncesi sizi muayene edip, yapılacak ameliyat için en uygun anestezi yöntemine sizinle birlikte karar verecektir.