Radyoloji, X ışınları ,Ses dalgaları, Manyetik Rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinin Tıp’ta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji Departmanı hekim tarafından X ışınlarının gerek tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalar da ihtiyaç duyulan bir bölümdür. Radyoloji bölümü sadece x ray alanında hizmet veren bir bölüm olmayıp çağımızın Tıp’ta gelişmişliğine ayak uyduran yeni görüntüleme tetkikleriyle de; MRG , MRA çok kesitli Tomografi’nin imkan verdiği çeşitli anjiyografi görüntülemelerinin de yapıldığı gelişmeye açık yenilikçi olan bir bölümdür.

Bu gelişmelere ayak uyduran Özel Medikum Hastanesi Radyoloji departmanında da bulunan imkanlar;

  • Digital Röntgen
  • Bilgisayarlı Tomografi (128 Kesit )
  • Manyetik Rezonans (MR) 1.5 Tesla
  • Ultrasonografi ( 4 Boyutlu )
  • Doppler Ultrasonografi
  • Mamografi
  • Kemik Dansitometri
  • Panoramik Röntgen
  • Digital Portable Rontgen

BİRİM HEKİMLERİMİZ

Uzm. Dr. Şehram Yakubi

Radiodiagnostik