Radyoloji

Radyoloji, X ışınları ,Ses dalgaları, Manyetik Rezonans gibi görüntüleme yöntemlerinin Tıp’ta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır.

Radyoloji Departmanı hekim tarafından X ışınlarının gerek tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalar da ihtiyaç duyulan bir bölümdür. Radyoloji bölümü sadece x ray alanında hizmet veren bir bölüm olmayıp çağımızın Tıp’ta gelişmişliğine ayak uyduran yeni görüntüleme tetkikleriyle de; MRG , MRA çok kesitli Tomografi’nin imkan verdiği çeşitli anjiyografi görüntülemelerinin de yapıldığı gelişmeye açık yenilikçi olan bir bölümdür.

Bu gelişmelere ayak uyduran Özel Medikum Hastanesi Radyoloji bölümünde bulunan imkanlar;

 • Çok Kesitli (Multislice) Tomografi
 • 1,5 Tesla MR
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Direkt Röntgen
 • Kontrastlı Tetkikler
 • Mamografi
 • Renkli Doppler Ultrason
 • Ultrasonografi
 • 4D Ultrasonografi
 • Beyin Anjiyografisi
 • MR Anjiyografi, Spektroskopi MR
 • Panoramik Röntgen
 • Kemik Dansitesi