Üroloji

Kadın ve erkek idrar yollları ve üreme organlarını inceleyen ve bu bölgelerde yer alan hastalıklara bakan tıbbi bölümümüz Üroloji bölümüdür.

BÖBREK KANSERİ

 • Laparoskopik radikal nefrektomi (böbrek kanserinin kontrolü için bütün böbreğin çıkartılması)
 • Laparoskopik parsiyel nefrektomi (sağlam böbrek dokusunun bırakılarak sadece kanserli bölümün çıkartılması)
 • Fonksiyonsuz böbrek
 • Laparoskopik basit nefrektomi
 • Böbrek kisti
 • Laparoskopik böbrek kist eksizyonu

ÜRETER

 • Üreteropelvik bileşke darlığı (böbrek çıkış darlığı)
 • Laparoskopik pyeloplasti
 • Üreter taşı
 • Laparoskopik üreterolitotomi
 • Üreter darlığı
 • Laparoskopik üretero-neosistostomi
 • Laparoskopik Boari flap uygulaması
 • Laparoskopik Psoas Histch tekniği

SÜRRENAL (Adrenal)

 • Böbreküstü bezi tümörleri
 • Laparoskopik surrenalektomi

PROSTAT

 • Laparoskopik radikal prostatektomi (prostat kanseri)

 

MESANE

 • Sistosel veya uterus prolapsusu (Mesane veya rahim sarkması)
 • Laparoskopik sakrokolpopeksi
 • Veziko-vajinal fistül
 • Laparoskopik vezikovajinal fistül onarımı
 • Mesane tümörü
 • Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

TESTİS

 • Testis Kanseri
 • Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi
 • İnmemiş testis
 • İntraabdominal laparoskopik eksplorasyon

 

 • KAMERA SİSTEMİ İLE BÖBREK TAŞI TEDAVİSİ (RETROGRAT INTRARENAL CERRAHİ – RİRC)
 • PNL SİSTEMİ
 • PROSTAT TEDAVİSİ

Hastanemiz Üroloji polikliniği, İdrar yolları ve erkek genital sistem hastalıkları alanında tedavi uygulamaktadır.

ÜROLOJİ HİZMETLERİ
• Androloji (erkek cinsel fonksiyon bozukluğunun tanı ve tedavisi)
• İnfertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi (testis biyopsileri, mikroskobik varikoselektomi)
• Ürolojik Onkoloji (Ürolojik Tümörlerin Tanı Ve Tedavisi)
• Kapalı (Endoskopik) Mesane Tümörü tedavisi(TUR-T)
• Böbrek kanseri
• Testis kanseri
• Prostat kanseri

PROSTAT BÜYÜMESİ
• Transrektal ultrasonografi İle prostat biyopsisi, Plazmakinetik Prostat Ameliyatı (TUR-P) veya prostata stent yerleştirilmesi
• Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
• Kapalı Üreter Taşı Tedavisi (Üreterorenoskopi)
• İdrar kaçırma konusunda tüm tetkik ve cerrahi tedaviler (TVT, TOT, Enjeksiyon)
• Çocuk Üroloji hastalıklarının tanı ve tedavisi
• Tam cerrahi sünneti
• Vazektomi
• Kadın ürolojisi / Ürojinekoloji
• Rekonstrüktif üroloji

CİNSEL DANIŞMANLIK TEŞHİS VE TEDAVİ
Erkeklerde cinsel sağlık sorunları konusunda en güncel tanı yöntemleri uygulanmakta; sorunun niteliğine uygun muayene ve testler yapılmakta; ilaçlı tedavi, davranış tedavisi, psikoterapi ve penil protez yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır. Bu konuda temel amacımız; erkek cinsel sağlığını en doğru ve güncel yöntemlerle korumak ve tedavi etmektir.