Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir cerrahisi, nörocerrahi ya da nöroşirürji; Kafatasımız içindeki beyin, devamındaki omuilik ve omurga ile çevresel sinir sistemi bozukluklarını, çoklukla mikroskop kullanarak mikrocerrahi yöntemlerle, yenidoğan dönenmindeki bebek ve çocuklardan başlayarak erişkin ve ileri yaşalara kadar tüm yaş gruplarında tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık dalıdır.

 

 • Kranial Cerrahi Kafa Travması
  • Beyin Kanamaları (Beyin içi ve beyin zarları arasındaki kanamalar)
  • Beyin Tümörleri (İyi huylu ve kötü huylu tümörler)
  • Konjenital Anomaliler (Doğumsal sinir sistemi anormalikleri)
  • Hidrosefali (Beyin içinde sıvı toplanması)

 

 • Spinal Cerrahi (Omurilik ve Omurga Cerrahisi)
  • Disk Hernileri – Boyun Fıtıklarının Mikrocerrahi ile Ameliyatı Sırt Fıtıklarının Mikrocerrahi ile Ameliyatı
  • Dar Kanal Sendromları – Bel, sırt ve boyun omurlarında kireçlenme, sinir sıkışıklıkları
  • Skolyozlar (Omurga Eğrikleri, kamburluklar )
  • Spinal Travmalar (Omurilik travmaları, omurga kırık ve ezilmeleri)
  • Spinal Tümörler (Omurilik Tümörleri)
  • Spinal Konjenital anomaliler (Doğumsal omurilik anormalikleri, spina bifida, gergin omurilik)

 

 • Pediatrik Nöroşirürji
  • (0-15 yaş aralığındaki bebeklerin ve çocukların her türlü sinir sistemi hastalıklarının tedavisi)
  • Kafa ve omurilik travmaları
  • Hidrosefeli ( beyinde sıvı toplanması )
  • Omuilik anormalikleri ( Spina bifida, tethered cord, çift omurilik vb )

 

 • Periferik Sinir Cerrahisi (Çevresel Sinir Cerrahisi)
  • Periferik Sinir Tuzak Sendromları (El-bilek, dirsek ve ayakta sinir sıkışıkları)
  • Brachial Plexus Cerrahisi (Omuz ve diğer sinir ağlarının cerrahisi)
  • Sinir Kesi ve Travmaları