Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde, kadın hastalıkları ve gebelik ile ilgili problemlerin çözümünde modern tıbbi yöntemlerle ve konusunda uzmanlaşmış hekimlerle ileri tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

KADIN SAĞLIĞI

Genel kadın sağlığının tüm süreçlerine yönelik, menopoz-osteoporoz, gebelik takibi, riskli gebeliklerin izlenmesi,

ERGENLİK DÖNEMİ

Kadın hastalıkları bölümünün önemli konularından birisi çocukluk yaş grubunun ergen jinekolojisi dönemidir. Bu dönemdeki yakınmalar erişkin dönemden farklıdır ve jinekolojik muayenenin de yaş grubuna uygun özellikleri vardır. Kız çocuklarının ergenlik gelişimlerinin takibi, adet görme,özellikle rahim ağzı kanserlerinden korunma amaçlı planlanan aşılarının düzenlenmesi gibi kontrollerin yanında, kanama bozuklukları, tüylenme gibi problemlerin tanı ve tedavileri için de hizmet verilmektedir.

RİSKLİ GEBELİK  TAKİBİ

Anne ve bebeğin sağlığı açısından risk teşkil eden durumları zamanında belirleyip gebeliğinin mümkün olduğunca sağlıklı ve sorunsuz geçmesine yardımcı olunmakta, yüksek riskli gebeliklerde anne adayları bilinçlendirilirken gebelik sürecindeki takipleri gerçekleştirilmektedir. Anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlanmasına destek olunmaktadır.

DOĞUM

Bölümde doğum başladığında  yapılan ilk muayene ve doğum öncesi dönemde saptanan bulgularla, doğum şeklinin hangi yöntemle yapılacağına karar veriliyor.

Kadın Sağlığı bölümünde,  normal(vajinal) doğum, sezaryenle(genel anestezi ile) doğum, epidural anestezi ile doğum spinal anestezi ile doğum yöntemleri konusunda hizmet veriliyor.

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) TEDAVİSİ

Kısırlık (infertilite) tedavisinde öncelikle kısırlığın nedeni hakkında araştırma ve tahliller yapılması gerekir çünkü kısırlığın tedavisi nedene göre değişecektir. Kısırlık problemi olan çiftlerin yaklaşık %15 kadarında ise kadında ve erkekte hiçbir sebep bulunamaz buna açıklanamayan infertilite denir. Tedavi çiftlerin yaşı, kısırlık süresi (kan yıldır korunmadıkları), çocuk sayısı, over rezervi gibi kriterlere göre planlanır. Over (yumurtalık) rezervi tedavinin planlanmasını ve çiftin çocuk sahibi olma şansını belirleyen önemli bir konudur, bu konuda ayrıntılı bilgi için hekimimize danışabilirsiniz.