Ülkemizde 5 milyondan fazla 50 yaş üzeri erkeğin var olduğu düşünülürse, prostat büyümesi aslında oldukça sık rastlanan fakat rahatsızlık vermemek amacıyla şikayetlerini gizli tutmaya yönelmeleridir.
Prostat büyümesi tedavileri ilaçlı tedaviler ve cerrahi tedaviler olmak üzere gruplandırılabilir. Prostat büyümesinde kullanılan ilaçlar alfa reseptör blokajına dayalıdır. Alfa reseptör blokajı prostatta bulunan düz kas hücreleri üzerine uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ancak klinik başarıları yüksek değildir ve kullanıldıkları süre içerisinde faydalı olur. Tansiyon ilaçları gibi tedavi edici özellikleri yoktur.
Cerrahi tedaviler bilinen en etkin tedavi yöntemleri olarak kabul görür. Henüz hiçbir ilaçlı tedavi ile cerrahiye eş değer sonuçlar elde edilememiştir. Açık ve kapalı prostat ameliyatı olarak iki cerrahi yöntemden bahsedilebilir. Kapalı prostat ameliyatları günümüzde 30-60 dakika içinde kolaylıkla tamamlanabilen, hastanın genel anestezi bile almasına gerek duyulmaz. Kalp hastaları ve kanamaya meyilli ilaç kullanan hastalar için uygundur. Ancak çok büyük prostatlarda açık ameliyat tercih edilmelidir. Her iki yöntemde de ciddi yan etkilere pek rastlanmaz. Cinsel fonksiyonun kaybı genellikle pek karşılaşılan bir yan etki değildir.